Какво е кариерно консултиране?

Какво представлява кариерното консултиране?

Кариерното консултиране е процес, при който специално подготвено лице (кариерен консултант) ни оказва съдействие за взимане на решение по въпрос, свързан с кариерата.

Под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който специализирано лице (кариерен консултант), предлага съдействие в съответствие с много ограничена методична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе добри решения за професионалния си и личен живот. Практиката на кариерното консултиране включва: прилагане на принципите на психическото здраве, психологическото и човешкото развитие посредством стратегии за когнитивна, емоционална, поведенческа и системна интервенция, които оказват въздействие върху доброто състояние, личностното израстване и кариерното развитие, и върху патологичните случаи.

Кога се нуждаем от кариерно консултиране?

– Когато правим избор как и къде да продължим образованието си;

– Когато искаме да разберем коя е най-подходящата кариера за нас – да научим повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие;

– Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите да се реализираме успешно;

– Когато искаме да научим как и къде да търсим работа или стаж и как да се представим добре на работното място;

– Когато имаме нужда от информация как да започнем собствен бизнес;

– При смяна на професията и необходимост от допълнителна квалификация;

– Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да взимаме решения, да планираме и управляваме кариерата си.

Кариерното развитие е процес, който обхваща желия ни живот, така че необходимост от консултиране може да възникне във всеки етап от живота ни.

Компетенции на кариерните консултанти

За да предоставят качествени услуги и актуална информация относно възможностите за намиране на работа, тенденциите в заетостта и изискванията за обучение и квалификации, кариерните консултанти преминават специализирано обучение. Една от програмите за сертифициране на кариерни консултанти е международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), създадена през 2000 година в САЩ. В момента по нея са обучени над 40 000 кариерни специалисти от цял свят и близо 120 в България. Сертифицираните по GCDF кариерни консултанти притежават следните компетенции:

– Оказване на помощ и улесняване на кариерния процес;

– Информация за пазара на труда;

– Оценяване в процеса на кариерно развитие;

– Работа с представители на различни социални групи и културни общности;

– Етични и правни въпроси;

– Теоретични модели на кариерно развитие;

– Умения за намиране и задържане на работа;

– Обучение на клиенти и колеги;

– Управление и реализация на програми за развитие на кариерата;

– Маркетинг на услугите по кариерно развитие;

– Супервизия.

Как да се свържем с кариерен консултант?

Second Seven предоставя възможността да разгледате и изберете кариерен консултант в цялата страна. След като изберете консултант можете да запазите час за консултация директно от сайта. Консултациите могат да бъдет провеждани на място или онлайн посредством удобен за клиента начин.

Можете да разгледате кариерните консултанти тук.

2nd7
Author
2nd7